ODLITKY

Hybnou silou firmy Casting Steel sídlící v areálu bývalého strojního učiliště v Ostravě-Kunčicích je provádění takzvaného čištění odlitků litých do pískových forem.

K dosažení stanovených požadavků a kvality zpracování na odlitcích používáme potřebné vybavení jako jsou vysokofrekvenční brusky značky Fein různého typu, svařovací techniku firmy Fronius a další příslušenství nezbytné k provádění těchto činností.

Po dokončení svařovacích operací je nutno odlitky správně tepelně vyžíhat k odstranění vnitřního pnutí. Pro tuto činnost využíváme dvou velkokapacitních plynových pecí umístěných v naší provozovně včetně kalící nádrže pro případný proces kalení.

Pro dosažení požadované podoby odlitku před odesláním k zákazníkovi provádíme abrazivní tryskání v našem závěsném tryskacím zařízení.

Prostřednictvím našich subdodavatelů jsme schopni nabídnout i strojní opracování v podobě hrubovacích operací anebo po dohodě se zákazníkem a poskytnutí finálního výkresu i konečné opracování odlitku.

 

Broušení:

K obroušení odlitků od zbytků po nálitcích nebo odbroušení nežádoucích kovových přebytků vzniklých nedokonalostmi formy, používáme vysokofrekvenční elektrické ruční brusky.

Pro odstranění větších částí nežádoucího materiálu, nebo k odstraňování defektů z odlitků používáme také kyslíko-plynové vypalování plamenem nebo drážkování uhlíkovou elektrodou.

 

 

Svařování:

Konečné svařování ocelových odlitků v procesu dokončování je pro každý model velmi specifické.

Obvykle používáme ruční obloukové svařování.

Někdy je nutné svařovat jen několik drobných nedostatků a někdy je často nutné dovařit celý nedokonalý povrch odlitku. Před svařováním je žádoucí připravit odlitek pomocí broušení nebo drážkování.

 

 

Tepelné zpracování:

Aby se dosáhlo optimálních vlastností struktury kovu ve svařované oblasti, provádíme žíhání na odlitcích za účelem odstranění napětí. Tepelné zpracování po svařování na odlitcích se provádí, protože redukuje tepelné pnutí po svařování a zajišťuje rovnoměrnou tvrdost v celé oblasti kovového materiálu. V případě vyšších požadavků na tvrdost a houževnatost jsme schopni provádět chlazení ve vodní lázni tzn. kalení a následné popouštění.

 

 

Abrazivní tryskání:

Tryskání odlitků se u nás obvykle využívá ve dvou fázích. Prvotní tryskání se uplatňuje ještě před broušením k odstranění zbylého písku z formy a oxidačních vrstev na povrchu odlitku.

Druhé tryskání se provádí po tepelném zpracování k dosažení optimálního vzhledu jako poslední krok před expedicí nebo mechanickým opracováním.

V naší provozovně používáme tryskací zařízení, kde jsou odlitky zavěšeny uvnitř tryskací kabiny.

Maximální hmotnost zavěšených odlitků v kabině je až 1000 kg.

 

 

Nedestruktivní zkoušení:

Během dokončovacích procesů jsou odlitky kontrolovány nedestruktivními zkušebními metodami, k odhalení a následnému opravení míst, které nesplňují požadované kritéria jakosti.

Pro zajištění potřebné kvality odlitků provádíme nedestruktivní zkušební metody, jako jsou:

VT, MT, UT, PT

 

 

Mechanické opracování:

V případě požadavku na obrábění, jsme ve spolupráci s našimi subdodavateli schopni nabídnout tzv. hrubování nebo i finální mechanické opracování odlitků.